021-22879322
AZIN SEPEHR SAMAN INSTITUTE
کشاورزی، طبیعت و محیط زیست

کشاورزی، طبیعت و محیط زیست

در حوزه کشاورزی، طبیعت و محیط زیست افراد عموما با گیاهان و حیوانات کار می کنند و مسئول حفاظت از آنها هستند. بعنوان مثال، پرورش و نگهداری از حیوانات و برداشت محصولات گیاهان. برداشت میوه، سبزیجات، گوشت و شیر حیوانات و فروش آنها نیز در این بخش اتفاق می افتد. حوزه طبیعی دیگر در این خصوص، طراحی فضای سبز است.

طراحی طبیعت و حفاظت از محیط زیست، نظارت بر دفع پسماند و فاضلاب یا پیروی از مقررات حفاظت از محیط زیست نیز از شاخه های مرتبط با این حوزه به شمار می آید.

img

مشاغل مرتبط با گیاهان

در زمینه شغلی حرفه های مرتبط با گیاهان، تمرکز اصلی بر روی رشد، برداشت و فروش گیاهان و محصولات آنها، مانند میوه، سبزیجات یا چوب و نیز طراحی فضای سبز یا تزئینات گل و گیاه است.

برخی از مشاغل این حوزه عبارتند از:

کشاورز، تولیدکننده شراب، باغبان - باغبانی و فضای سبز، باغبان - باغدار، باغبان - پرورش گیاهان تزئینی، باغبان - پرورش سبزیجات و میوه جات، باغبانی - باغبانی گورستان، نیروی کار متخصص - خدمات کشاورزی.

img

مشاغل مرتبط با حیوانات

تمرکز اصلی در مشاغل مرتبط با حیوانات بر روی پرورش، مراقبت و نگهداری از حیوانات و برداشت و فروش محصولات آنها مانند گوشت، شیر یا عسل و تعلیم و تربیت آنها است.

برخی از مشاغل این حوزه عبارتند از:

دامپرور، مرغدار، پرورش دهنده خوک، اسب و ماهی.

img

مشاغل حفاظت از طبیعت و محیط زیست

در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست، تمرکز اصلی بر روی نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی، توسعه و بکارگیری اقدامات حفاظت از محیط زیست، تصفیه سازگار با محیط زیست پسماند و فاضلاب و مشاوره پیرامون مسائل زیست محیطی است.

برخی از مشاغل این حوزه عبارتند از:

دودکش پاک‌کن، متخصص بازیافت و مدیریت پسماند، نیروی کار متخصص - تکنولوژی تامین آب، نیروی کار متخصص - تکنولوژی فاضلاب، نیروی کار متخصص - مدیریت پسماند و بازیافت، متخصص لوله، مجرای فاضلاب و خدمات صنعتی.