021-22879322
AZIN SEPEHR SAMAN INSTITUTE
مدارس آلمان

مدارس آلمان

مدارس آلمان

در کشور آلمان، مسئولیت سیستم آموزشی بر عهده 16 ایالت فدرال این کشور است. به همین دلیل، سیستم ها و طرح های آموزشی مختلف و نیز انواع گوناگونی از مدارس در این کشور وجود دارد. مجمع دائمی وزرای آموزش‌وپرورش و امور فرهنگی در جمهوری فدرال آلمان (KMK)، تشابه و تطابق برنامه های آموزشی و گواهینامه های ارائه شده را تضمین می کند. در سال تحصیلی 7-2016 تقریبا 11 میلیون دانش‌آموز به همراه 798180 معلم، در 42322 مدرسه فنی-حرفه ای و آموزش عمومی حضور یافتند. علاوه بر این، 990402 دانش‌آموز در 5836 مدرسه خصوصی آموزش عمومی و فنی-حرفه ای ثبت نام کرده اند. بطور کلی، حضور در مدرسه برای تمامی کودکان 6 ساله برای یک دوره 9 ساله در کشور آلمان اجباری است.

تحصیل در مدارس ایالتی رایگان است. سیستم مدارس به سه سطح تقسیم می شود: آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه در سطح های 1 و 2. بعنوان یک قانون، همه دانش‌آموزان وارد یک مدرسه ابتدایی می شوند، که از سال اول تا چهارم (در برلین و براندنبورگ، 1 تا 6) ادامه پیدا می کند. به همین ترتیب، سه برنامه درسی استاندارد در این کشور وجود دارد: برنامه درسی آموزش متوسطه عمومی (سال 5 تا 9 یا 10)، برنامه درسی آموزش میانی (سال 5 تا 10، دیپلم راهنمایی یا « Mittlere Reife») و برنامه آموزشی مدرسه گرامر (سال 5 تا 12 یا 13، دیپلم عمومی ورود به آموزش عالی؛ یا Abitur).

سیستم آموزشی آلمان تابع قوانین و مقررات قانون اساسی این کشور (Grundgesetz) است. وزارتخانه آموزش‌وپرورش، امور فرهنگی و علمی فدرال، مسئول اصلی تبیین و تدوین دستورالعمل های سیاست آموزشی، علمی و هنری، و اتخاذ قوانین و مقررات اداری مربوطه است.

وزارت خانه مذکور، در نظارت بر فعالیت تمامی مؤسسه ها، سازمان ها و بنیادهای آموزشی با مقامات فدرال و ایالتی همکاری نزدیکی دارد.

موردی یافت نشد!