021-22879322
SAMAN STUDY INSTITUTE
مدارس کانادا

مدارس کانادا

در 13 قلمروی قانونی کشور کانادا، شامل 10 استان و سه قلمرو، ادارات یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش مسئول سازمان‌دهی، اجرا و ارزیابی آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه، آموزش فنی-حرفه‌ای و تخصصی، و آموزش پیش دانشگاهی هستند. برخی از نواحی، ادارات یا وزراتخانه‌های آموزش و پرورش مجزا، یکی برای مقطع ابتدایی و متوسطه و دیگری مخصوص آموزش پس از دبیرستان و پرورش مهارت‌های گوناگون دارند. تعداد زیادی از این مناطق رشد و آموزش پیش‌دبستانی را در برنامه آموزشی خود گنجانده اند.

با اینکه تشابهات زیادی در سیستم آموزشی مدارس کانادا در استان ها و قلمروها وجود دارد، ولی تفاوت‌های قابل توجهی در برنامه آموزشی، ارزیابی و سیاست‌های مسئولیتی وجود دارد که بیانگر جغرافیا، تاریخ، زبان، فرهنگ و نیازهای مرتبط با جمعیت آن منطقه اند. ماهیت فراگیر، متنوع و سهل‌الوصول‌بودن سیستم آموزشی مدارس کانادا، باور اجتماعی مبنی بر اهمیت تحصیل را نشان می‌دهد.

نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ