logo
آموزش اجتماعی

مشاغل مرتبط با آوسبیلدونگ آموزش اجتماعی

در حوزه آموزش اجتماعی، تمرکز بر روی افراد است: پشتیبانی از افراد و ارائه مشاوره در موقعیت‌های بحرانی و دشوار یا مراقبت‌های روزمره در این بخش انجام می‌شود. طراحی و انجام امور آموزشی یا همکاری در امور توانبخشی پزشکی بسیار بااهمیت است.

بر اساس حوزه انتخابی می‌توانید با کودکان، بزرگسالان یا افراد دارای معلولیت کار کنید. مدیریت اجتماعی، توسعه برنامه‌های بهبود سلامت، ارائه دروس آموزشی، برگزاری مصاحبه‌های مشاوره‌ای یا انجام امور اداری در حوزه اجتماعی مربوط به مشاغل  آوسبیلدونگ آموزش اجتماعی می‌شود.

آموزش، مدرسه، آموزش و پرورش پیشرفته، کودکان و نوجوانان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، مددکاری اجتماعی، مدیریت سلامت و جامعه، مذهب و کلیسا

img

مشاغل مرتبط با آموزش، مدرسه، آموزش و پرورش پیشرفته

توسعه، طراحی و پیاده‌سازی امور آموزشی و برنامه‌های پشتیبانی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، فراهم‌سازی درس‌های تئوری و عملی در مدرسه، دانشگاه و آموزش فنی-حرفه‌ای، و همچنین مشاوره پیرامون مسائل آموزشی مربوط به این حوزه کاری می‌شود.

آموزگار و دستیار آموزش اجتماعی از مشاغل مرتبط با این حوزه هستند.

img

مشاغل مرتبط با کودکان و نوجوانان

تمرکز اصلی در این گروه شغلی بر روی مراقبت، تربیت، سرپرستی و آموزش کودکان و نوجوانان است.

برخی از مشاغل مرتبط با این حوزه عبارتند از:

ماما/ متخصص زایمان، آموزگار، دستیار آموزش اجتماعی.

img

مشاغل مرتبط با سالمندان

سرپرستی و مراقبت و نیز پشتیبانی و بهبود وضعیت سالمندان مربوط به این حوزه کاری می‌شود.

دستیار مراقبت سالمندان از مشاغل مرتبط با این حوزه به شمار می‌آید.

img

مشاغل مرتبط با افراد دارای معلولیت

در این حوزه کاری، مراقبت، پیشتبانی و توانبخشی به افراد دارای آسیب‌های جسمی و مغزی و نیز ارائه کمک‌های پزشکی و توانبخشی و ترجمه زبان اشاره انجام می‌شود.

برخی از مشاغل این گروه عبارتند از:

مدرس درمانی، مکانیک تکنولوژی ارتوپدی.

img

مشاغل مرتبط با مددکاری اجتماعی

تمرکز اصلی در این حوزه بر روی مشاوره، مراقبت و پشتیبانی از مردم در بحران‌های خاص و موقعیت‌های دشوار یا افرادی که دارای وضعیت سلامتی، اجتماعی یا اقتصادی نامناسب هستند، می‌شود.

img

مشاغل مرتبط با مدیریت سلامت و جامعه

این مشاغل به برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و نظارت بر روند کارهای اجرایی و نیز مشاوره در حوزه پیشگیری و تقویت سلامت، مراقبت و امنیت اجتماعی می‌پردازند.

برخی از مشاغل این حوزه عبارتند از:

تکنسین مراقبت بهداشتی، متصدی امنیت اجتماعی، متخصص خدمات بازار کار.

img

مشاغل مرتبط با مذهب و کلیسا

تمرکز اصلی در این حوزه بر روی ایجاد جوامع مذهبی، فراهم‌سازی پشتیبانی کشیشی و برگزاری مراسم مذهبی، انجام امور اجتماعی و تربیت آموزش‌های مذهبی است.

نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ
پذیرش تحصیلی در کشور های
خدمات موسسه Saman Study