logo
علوم اجتماعی و انسانی

مشاغل مرتبط با آوسبیلدونگ علوم اجتماعی و انسانی

علوم اجتماعی و انسانی از حفاری‌های باستان‌شناسی گرفته تا زبان‌شناسی رایانشی، از جنبه‌های مختلفی با زندگی اجتماعی و توسعه‌های تاریخی و فرهنگی سر و کار دارد. این علم درباره کاوش و توصیف تفاوت‌ها بین مناطق و فرهنگ‌های گوناگون است. از دیدگاه علمی، زبان و ادبیات مورد بازبینی، آنالیز و ترجمه قرار می‌گیرند. آوسبیلدونگ علوم اجتماعی در آلمان، بر روی چگونگی تغییرات همزیستی انسان در طول دوره‌های مختلف زمانی کار می‌کند و به مسائل اجتماعی-اقتصادی و مذهبی می‌پردازد.

علوم اجتماعی، مطالعات زبانی و ادبی، مطالعات فرهنگی و منطقه‌ای، تاریخ و باستان‌شناسی

img

مشاغل مرتبط با علوم اجتماعی

تمرکز اصلی در این گروه از مشاغل بر روی پژوهش، توصیف و آنالیز همزیستی انسان و نیز دیدگاه‌ها و شرایط زندگی فردی، اقتصادی و اجتماعی است.

img

مشاغل مرتبط با مطالعات زبانی و ادبی

پژوهش بر روی آثار ادبی و ارتباط بین آنها، پژوهش در مورد زبان‌ها و ساختارشان، کار بر روی زبان‌های خارجی، و ترجمه کتبی و شفاهی به این گروه شغلی مرتبط است.

img

مشاغل مرتبط با مطالعات فرهنگی و منطقه‌ای

تمرکز اصلی در این حوزه بر روی پژوهش‌های فرهنگی، زبانی، اجتماعی و سیاسی کشورها و مناطق خاص، و نیز انجام کارهای سازمان‌یافته در بخش فرهنگی و آموزش فرهنگی است.

img

مشاغل مرتبط با تاریخ و باستان‌شناسی

پژوهش در مورد تاریخ بشر در فرهنگ‌ها و عصرهای تاریخی متفاوت، انجام حفاری‌های باستان‌شناسی، حفاظت و مستندسازی اشیاء تاریخی مربوط به این حوزه می‌شود.

نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ
پذیرش تحصیلی در کشور های
خدمات موسسه Saman Study