logo
علوم اجتماعی و انسانی

علوم اجتماعی و انسانی

علوم اجتماعی و انسانی از حفاری های باستان شناسی گرفته تا زبان شناسی رایانشی، با زندگی اجتماعی و توسعه های تاریخی و فرهنگی از جنبه های مختلف سر و کار دارد. این علم درباره کاوش و توصیف تفاوت ها بین مناطق و فرهنگ های گوناگون است. از دیدگاه علمی، زبان و ادبیات مورد بازبینی، آنالیز و ترجمه قرار می گیرند. علوم اجتماعی، بعنوان مثال بر روی چگونگی تغییرات همزیستی انسان در طول دوره های مختلف زمانی کار می کند و به مسائل اجتماعی-اقتصادی و مذهبی می پردازد.

img

مشاغل مرتبط با علوم اجتماعی

تمرکز اصلی در این گروه از مشاغل بر روی پژوهش، توصیف و آنالیز همزیستی انسان و نیز دیدگاه ها و شرایط زندگی فردی، اقتصادی و اجتماعی است.

img

مشاغل مرتبط با مطالعات زبانی و ادبی

پژوهش بر روی آثار ادبی و ارتباط بین آنها، پژوهش در مورد زبان ها و ساختارشان، کار بر روی زبان های خارجی، و ترجمه کتبی و شفاهی به این گروه شغلی مرتبط است.

img

مشاغل مرتبط با مطالعات فرهنگی و منطقه ای

تمرکز اصلی در این حوزه بر روی پژوهش های فرهنگی، زبانی، اجتماعی و سیاسی کشورها و مناطق خاص، و نیز انجام کارهای سازمان یافته در بخش فرهنگی و آموزش فرهنگی است.

img

مشاغل مرتبط با تاریخ و باستان شناسی

پژوهش در مورد تاریخ بشر در فرهنگ ها و عصرهای تاریخی متفاوت، انجام حفاری های باستان شناسی، حفاظت و مستندسازی اشیاء تاریخی مربوط به این حوزه می شود.

نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ
پذیرش تحصیلی در کشور های
خدمات موسسه Sanam Study