021-22879322
SAMAN STUDY INSTITUTE
مقایسه مدارس
 • مدارس
 • اطلاعات کلی
 • تاریخ تاسیس
 • موقعیت مدرسه
 • نوع مدرسه
 • جنسیت دانش آموزان
 • پایه تحصیلی - بخش روزانه
 • پایه تحصیلی - بخش شبانه روزانه
 • ربان تحصیل مدرسه
 • نوع اسکان دانش آموزان
 • اطلاعات آموزشی
 • سیستم آموزشی مدرسه
 • تعداد کل دانش آموزان
 • تعداد دانش آموزان شبانه روزی
 • درصد دانش آموزان بین المللی
 • تعداد دانش آموزان در کلاس
 • نسبت دانش آموز به معلم
 • تعداد دانش آموزان ایرانی در حال تحصیل
 • نحوه ارزیابی برای پذیرش
 • شهریه مدرسه
 • شهریه - بخش روزانه
 • شهریه - بخش شبانه روزانه
 • کمک هزینه تحصیلی
 • مدرسه William Academy
  مشاهده مدرسه
 • کانادا/ انتاریو/ تورنتو
 • روزانه | شبانه روزی
 • پسرانه و دخترانه
 • 7 تا 12
 • 7 تا 12
 • انگلیسی
 • خوابگاه پردیس مدرسه، Homestay، همراه با مادر
 • دیپلم مدرسه متوسطه انتاریو
 • 200 نفر
 • 50 نفر
 • 90 درصد
 • 8 نفر
 • 8 به 1
 • 3
 • مصاحبه، امتحان زبان انگلیسی
 • 19.800 دلار کانادا
 • 33.600 دلار کانادا
 • ندارد
نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ