logo
9
عالی 0 دیدگاه
نوع دانشگاه دولتی
تعداد کل دانشجویان 13139 نفر
تعداد دانشجویان بین المللی 3171 نفر
دانشگاه بازل سوئیس
img_university
img_university
img_university
رتبه جهانی 138
خروجی تحقیقاتی بسیار بالا
نسبت دانشجو به استاد 1 به 9
اندازه دانشگاه متوسط
زبان تحصیل انگلیسی | آلمانی
تعداد هیات علمی 1036 نفر
درباره دانشگاه

دانشگاه بازل سوئیس

دانشگاه بازل در سال 1460 میلادی در شهر بازل کشور سوئیس تاسیس شد و قدیمی‌ترین دانشگاه دولتی این کشور به شمار می‌آید. این دانشگاه از 7 دانشکده الهیات، حقوق، پزشکی، علوم انسانی و علوم اجتماعی، علوم، اقتصاد و تجارت و روانشناسی تشکیل شده است. هر یک از این دانشکده‌ها شامل دپارتمان‌های تخصصی دیگری می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از: دپارتمان بهداشت عمومی، دپارتمان علوم کامپیوتر و ریاضیات، دپارتمان شیمی، دپارتمان داروسازی. این دانشگاه همچنین دارای چهار مؤسسه مطالعات جهانی اروپا، مطالعات بشردوستی، اخلاق پزشکی و آموزش است. دانشگاه بازل بر روی 5 حوزه استراتژیک فعالیت متمرکز دارد: علوم زیستی، مطالعات بصری، علم نانو، تحقیقات انرژی و پایداری و مطالعات جهانی و اروپایی.

بیش از 13000 دانشجو از 100 کشور جهان، شامل 2800 دانشجوی دکترا، 400 دانشجوی کارشناسی ارشد و 6157 دانشجوی کارشناسی در دانشگاه بازل در حال تحصیل هستند. دانشگاه بازل در سال 2021 در جایگاه 92 فهرست برترین دانشگاه‌های آموزش عالی تایمز قرار گرفت.

دانش‌آموختگان سرشناس این دانشگاه عبارتند از: آلبرت گوبات سیاستمدار سوئیسی و ایونا یاکر فرمانده ارتش سرخ.

رشته های تحصیلی مربوط به دانشگاه بازل سوئیس

Economics
مقطع تحصیلی
Bachelor
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
Ethnology
مقطع تحصیلی
Bachelor
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Psychology
مقطع تحصیلی
Bachelor
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Physics
مقطع تحصیلی
Bachelor
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
English
مقطع تحصیلی
Bachelor
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Plant Science
مقطع تحصیلی
PhD
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
697 دلار
مهلت اپلای
ژانویه 2022
تاریخ شروع
1 February 2022
Biozentrum Fellowship Program
مقطع تحصیلی
PhD
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
729 دلار
مهلت اپلای
ژوئن 2022
تاریخ شروع
1 September 2022
Chemistry
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Chemistry Extra-Faculty
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Infection Biology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Molecular Biology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Physics
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Plant Science
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Psychology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
African Studies
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Anthropology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Economics
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
International and Monetary Economics
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,753 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Political Science
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Nursing Science
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
3 سال
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
ژانویه 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
International Health
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال
شهریه (سالانه)
20,605 دلار
مهلت اپلای
ژوئن 2022
تاریخ شروع
1 July 2022
Biomedical Engineering
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Earth Sciences
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Ecology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Sustainable Development
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
English
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,749 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Business and Technology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Computer Science, Informatics
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Educational Sciences
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Animal Biology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Epidemiology
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
آوریل 2022
تاریخ شروع
1 August 2022
Medicines Development
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال
شهریه (سالانه)
25,515 دلار
مهلت اپلای
ژوئن 2022
تاریخ شروع
1 September 2022
Physics Extra-Faculty
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
European Global Studies
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Religion, Economics and Politics
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Changing Societies
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Critical Urbanisms
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Computer Science, Informatics (non-faculty master's degree)
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Physics Extra-Faculty
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Computer Science, Informatics (non-faculty master's degree)
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
2 سال
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022
Economics and Public Policy
مقطع تحصیلی
Master
طول دوره
1 سال و 6 ماه
شهریه (سالانه)
1,735 دلار
مهلت اپلای
نوامبر 2021
تاریخ شروع
1 February 2022

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

دیدگاهی بنویسید

در صورتی که شماره موبایل خود را وارد کنید پس از پاسخ کارشناسان از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید ایمیل وارد شده صحیح نیست

نیاز به مشاوره دارید؟ در واتساپ پاسخگوی شما هستیم
ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم پشتیبانی واتساپ
پذیرش تحصیلی در کشور های
خدمات موسسه Saman Study